WYCIECZKA DO SZAMOTUŁ

 

Wszyscy przedszkolacy udali się na wycieczkę do Szamotuł, gdzie najpierw zwiedzaliśmy Urząd Pocztowy przy ul. Dworcowej. Pani Naczelnik pokazała nam pomieszczenia, gdzie sortuje się listy. Każde dziecko ostemplowało swoją kopertę z wcześniej przygotowanym listem do swoich rodziców, a następnie obserwowaliśmy pracę pań przy rozdzielaniu listów. Oglądaliśmy też miejsce, gdzie listonosze przygotowują się do roznoszenia przesyłek. Chętne dzieci mogły sprawdzić, jak ciężka jest torba listonosza. Podczas tego spotkania dowiedzieliśmy się, jak trudna i odpowiedzialna jest praca na Poczcie.

Następnie przeszliśmy na Rynek do Biblioteki Publicznej. Spotkaliśmy się z paniami bibliotekarkami, które oprowadziły nas po wypożyczalni i czytelni oraz opowiedziały o pracy w bibliotece. Dzieci podziwiały ogromny księgozbiór i zapoznały się z zasadami wypożyczania książek.

Dziękujemy mamie Laury Sch. za zorganizowanie wycieczki do Urzędu Pocztowego