STARSZACY W BIBLIOTECE

 

Grupa „Sowy” uczestniczyła w zajęciach bibliotecznych w Szkole w Otorowie. Tematem zajęć było zapoznanie dzieci z najbliższą okolicą i regionem szamotulskim. Pani bibliotekarka pokazała nam zdjęcia związane z Otorowem, Szamotułami. Dzieci rozpoznawały zabytki: Kościół i Pałac w Otorowie, Basztę Halszki oraz Zamek Górków w Szamotułach. Wysłuchały także legendy o Halszce z Szamotuł. To spotkanie przybliżyło dzieciom historię i kulturę naszego regionu.