SPRZĄTANIE ŚWIATA

 

Sprzątanie świata 2016 odbyło się pod hasłem: „Podaj dalej…..Drugie życie odpadów”. Także w naszym przedszkolu aktywnie uczestniczyliśmy w tym ważnym wydarzeniu. Przez cały tydzień dzieci uczyły się zasad dbania o środowisko, segregowania odpadów. Z przyniesionych z domu odpadów takich jak: kartony, nakrętki, butelki plastikowe, puszki, wykonywały prace plastyczno-techniczne. Podsumowaniem akcji było wspólne sprzątanie placu przedszkolnego, zbieranie plonów i porządkowanie „zielonego zakątka”. Dzieci zaopatrzone w jednorazowe rękawiczki zbierały i segregowały odpady, a rodzice mogli oglądać wystawę prac dzieci rozmieszczoną przed przedszkolem. Taka akcja jest doskonałą okazją do edukacji dzieci w zakresie dbania o środowisko i sprzątania świata.