PRÓBNA EWAKUACJA W PRZEDSZKOLU

 

 

Dzisiaj pod nadzorem pracownika firmy  zajmującej się ochroną przeciwpożarową odbyła się w naszym przedszkolu próbna ewakuacja. Po usłyszeniu sygnału alarmowego oraz ogłoszeniu ewakuacji przez panią dyrektor, wszystkie dzieci oraz pracownicy szybko opuścili budynek przedszkola i udali się do punktu zbiórki na terenie przedszkola. Celem akcji było nabycie przez dzieci i pracowników umiejętności właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia, zapoznanie z zasadami bezpiecznej ewakuacji.