PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

 

Każdy nowy przedszkolak musi zostać pasowany przez panią dyrektor podczas uroczystości przedszkolnej. W tym roku przy obecności rodziców obie grupy zaprezentowały wiersze, piosenki, tańce i zabawy. Gościom występy bardzo się podobały, więc nagrodzili wszystkich brawami. Następnie przedszkolacy złożyli ślubowanie i pani dyrektor przystąpiła do uroczystego pasowania, a pani Ania wręczyła dzieciom dyplomy. Przewodnicząca rady rodziców p. Ewelina obdarowała nowych przedszkolaków rożkami ze słodką niespodzianką, a pozostałym dzieciom również przekazała cukierki. Teraz nowe dzieci są już prawdziwymi przedszkolakami naszego „Muchomorka.”

 

DYPLOMY, ROŻKI ORAZ CUKIERKI ZOSTAŁY ZAKUPIONE PRZEZ RADĘ RODZICÓW