DZIEŃ CHŁOPCA

 

To szczególny dzień, kiedy dziewczynki składają chłopcom życzenia, wręczają laurki i upominki. Podczas wspólnych zabaw chłopcy mieli do wykonania zadania, a dziewczynki obserwowały poprawność ich wykonania: np. robienie przysiadów, zapraszanie do tańca i wspólny taniec, mówienie w sposób zdrobniały imion dziewczynek, odpowiadanie na trudne pytania z zakresu kultury osobistej. Na zakończenie wszyscy chłopcy otrzymali laurki i upominki.

 

 

UPOMINKI ZOSTAŁY ZAKUPIONE PRZEZ RADĘ RODZICÓW