Prezydium Rady Rodziców

 

P R E Z Y D I U M   R A D Y  R O D Z I C Ó W

Przedszkola ,,Muchomorek” w Otorowie

ROK SZKOLNY 2020 / 2021

 

Przewodnicząca:           p. Damian Olejniczak

Z -Przewodniczącego:  p. Wojciech Ratajczyk
Skarbnik:                      p. Magdalena Dziamska
Sekretarz:                     p. Agnieszka Gajzler

Komisja Rewizyjna:
                                     p. Żaneta Zimniak
                                     p. Anna Kryg