Prezydium Rady Rodziców

 

 

P R E Z Y D I U M   R A D Y  R O D Z I C Ó W

Przedszkola ,,Muchomorek” w Otorowie

ROK SZKOLNY 2019 / 2020

 

Przewodnicząca:          p. Ewelina Taisner

Z -Przewodniczącego: p. Natalia Wojciechowska
Skarbnik:                      p. Magdalena Dziamska
Sekretarz:                     p. Mariusz Woźniak

Komisja Rewizyjna:
                                     p. Bernadetta Lesicka
                                     p. Damian Olejniczak