LISKI

 

GRUPA 5 LATKÓW – „LISKI”


NAUCZYCIEL -  mgr Regina Lewicka
Grupa liczy 15 dzieci:                    5 dziewczynek i 10 chłopców.

Wszyscy bardzo lubią chodzić do przedszkola. Liski przygotowują się do szkoły i dlatego uczą się liczyć, rysować, wycinać, lepić, śpiewać, tańczyć. Bardzo chętnie poznają litery i cyfry oraz rysują szlaczki. W przedszkolu uczą się samodzielności, współpracy oraz szacunku dla innych. Lubią też występy podczas różnych uroczystości. Wspólnie poznają otaczający świat poprzez spacery, wycieczki, obserwacje,  eksperymenty i spotkania z ciekawymi ludźmi.


 
Znalezione obrazy dla zapytania obrazek liska