INFORMACJA - ZGŁOSZENIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA W CZASIE PANDEMII

Drodzy Rodzice,

 

 

Przedszkole będzie działało w szczególnym reżimie sanitarnym, zgodnie wytycznymi MEN, GIS, MZ i obowiązującymi procedurami wewnętrznymi, z którymi macie Państwo obowiązek się zapoznać.

 

Wg wytycznych GIS liczba miejsc dla dzieci będzie bardzo ograniczona. W sali przedszkolnej przestrzeń na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 4 metry kwadratowe. Zaleca się, aby poszczególne grupy dzieci nie stykały się ze sobą. W związku z tym, przy funkcjonowaniu dwóch grup, przynależność do grupy będzie prawdopodobnie uzależniona od godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

W związku z pandemią, przedszkole będzie przyjmować dzieci rodziców, którzy nie mogą im zapewnić opieki w domu. Zgodnie z Wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia pierwszeństwo przyjęcia na zajęcia opiekuńcze będą miały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; dzieci obojga pracujących rodziców.

Rodziców dzieci zainteresowanych pobytem dziecka proszę o wypełnienie i złożenie dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres przedszkola sekretariat@przedszkole-muchomorek.plna 4 dni przed planowaną datą powrotu dziecka do przedszkola w formie skanu lub wypełnionego dokumentu edytowanego (Word); (oryginał z podpisami rodziców należy dostarczyć w dniu przyjścia dziecka do przedszkola).

 

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 29 17 416.

 

 

 

Dyrektor

Przedszkola w Otorowie

Honorata Jankowiak