AKTUALNOŚCI

 

 

Szanowni Rodzice

Od dnia 26 kwietnia przedszkole będzie funkcjonować

wg obowiązującego w tym roku planu pracy – czynne dwie grupy wiekowe.

 


Rekrutacja uzupełniająca

 

na wolne miejsca w przedszkolu

 

w grupie 3,4 latków

 

w terminie od 15 do 26 kwietnia.


 

Szczegóły w zakładce ,,REKRUTACJA’’

 


We wtorek 16 kwietnia wyjeżdżamy na wycieczkę

 

do kina w Poznaniu. Koszt wyjazdu 39 zł.

 

Prosimy o przyprowadzenie dzieci na śniadanie o godz. 7.30

 

Odbiór dzieci pięciogodzinnych o godz. 14.00

 

 

 

 


10.04.2019 r.

Szanowni Rodzice    

Akcja strajkowa w przedszkolu jest kontynuowana. Przedszkole pełni dyżur            

  w godzinach pracy przedszkola, funkcjonuje jeden oddział łączony dla dzieci.

 


Drodzy Rodzice

W związku z faktem, iż rozmowy nie zakończyły się porozumieniem, od jutra planowany jest strajk. Wszyscy pracownicy przedszkola – nauczyciele i obsługa opowiedzieli się za strajkiem.

Opiekę nad dziećmi, którym rodzice nie mogą zapewnić, będzie sprawował dyrektor.


Szanowni Rodzice!

 

W związku z prawdopodobieństwem rozpoczęcia strajku od poniedziałku 8.04.2019r., do którego przystąpienie zadeklarowali wszyscy pracownicy przedszkola, może dojść do sytuacji odwołania zajęć dydaktyczno –wychowawczo- opiekuńczych w przedszkolu.

 

Wobec braku możliwości zapewnienia dzieciom wyżywienia oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu, proszę Państwa o podjęcie starań w celu zapewnienia dzieciom innej formy opieki na czas strajku.

 

O sytuacji zawieszenia lub odwołania strajku niezwłocznie będę Państwa informować na stronie internetowej przedszkola  http://www.muchomorek.veus.pl lub telefonicznie – numer do przedszkola        61 29 17 416.

 

 

 

Proszę wszystkich Rodziców o zrozumienie w/w sytuacji.

 

 

Informuję, że zaistniała sytuacja pozwala rodzicom uczniów w wieku do 8 roku życia skorzystać        z usprawiedliwionego zwolnienia od pracy: -Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 20014 r. poz. 1632).


 

Dnia 9 maja o godz. 9.45

odbędą się w przedszkolu warsztaty

dla dzieci gr. 4,5 latków

 z pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szamotułach.

Temat: „Zabawy słuchowo-ruchowe.”


Zapraszamy Rodziców

na warsztaty logopedyczne,

które odbędą się w przedszkolu

w dniu 10 kwietnia o godz. 17.00.

Poprowadzi je logopeda Małgorzata Rewolte.


 

Dnia 25 marca będziemy gościć w przedszkolu

Krakowski Teatr Amuzado

z baśnią wielkanocną ,,Rzeżuchowy skarb”.

Koszt teatrzyku zostanie pokryty ze środków Rady Rodziców.

 


 

Dnia 2 kwietnia 2019r. w ramach Międzynarodowego Dnia Książki

w przedszkolu odbędą się zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków

z wykorzystaniem teatru książki Kamishibai

prowadzone przez panią bibliotekarkę

 z Biblioteki Pedagogicznej w Szamotułach.

 


DRZWI  OTWARTE

Zainteresowanych naborem na nowy rok szkolny 2019/2020 zapraszamy na drzwi otwarte w dniach 7 lub 13 marca,

 w godzinach 15 -16.

W tych dniach będzie można zwiedzić przedszkole i uzyskać informacje  o zasadach funkcjonowania placówki.


 

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA

 

,,MUCHOMOREK” W OTOROWIE

 

 

 

Informujemy, że nabór dzieci do Przedszkola w Otorowie

 na rok szkolny 2019/20 prowadzony jest od 4 do 22 marca.

 

Wniosek zgłoszeniowy można pobrać ze strony internetowej przedszkola lub w przedszkolu.

Przedszkole czynne jest w godzinach 6.30 – 16.00.

Oferujemy bezpłatną opiekę i zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

Rodzice ponoszą koszty wyżywienia dziecka.

ZAPRASZAMY

 

 

 


 

Dnia 5 marca o godz. 16.15 odbędą się w przedszkolu

 warsztaty dla rodziców

z pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szamotułach.

Temat spotkania: Jak pomóc dziecku radzić sobie ze złością?

Czas trwania ok. 45 min.


Zapraszamy


 REKRUTACJA  2019/20

 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA 

 

Rodzice zainteresowani kontynuowaniem edukacji przedszkolnej dzieci

w Przedszkolu w Otorowie

składają w przedszkolu druk:

Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

w terminie do 22 lutego.


 

Rekrutacja na wolne miejsca w przedszkolu

 

odbędzie się w terminie od 4 do 22 marca 2019 roku.

 

 

 


UWAGA – zmiana terminu!

 

Balik karnawałowy dla dzieci odbędzie się dnia 18 lutego.

 

 


Zapraszamy wszystkie dzieci

na karnawałowy bal przebierańców

 w dniu 13 lutego.

 


Szanowni Rodzice

 

Przekazujemy prośbę Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły

o rozpropagowanie informacji o spotkaniu informacyjnym w sprawie podejmowanych działań antysmogowych.

Stowarzyszenie Metropolia Poznań przy współpracy z Miastem i Gminą Szamotuły przystąpiło do przedsięwzięcia, dotyczącego monitorowania jakości powietrza w ramach ogólnopolskiego programu, dotyczącego Edukacyjnej Sieci Antysmogowej (ESA).

Spotkanie informacyjne dla mieszkańców o zanieczyszczeniu powietrza

odbedzię się 07.02.2019 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły o godz. 17.00.


http://www.szamotuly.pl/pl/aktualnosci/zaproszenie-na-spotkanie.html